Přidej svoje dílo

Přihlášení

Registrujte se

Soutěžní práce zasílejte v požadované formě na e-mailovou adresu: info@face2art.cz, do předmětu e-mailu zadejte název  zvolené soutěžní kategorie. Informace o formě a rozsahu díla najdete v příslušné kategorii a v Pravidlech soutěže.

Pro všechny umělecké kategorie platí důraz na autorskou původnost, tj. v žádné soutěžní práci by neměly být citovány části díla jiného autora.

Všechna ostatní hlediska se řídí obecnými estetickými pravidly a zákony ČR.

Povinnou součástí přihlášení díla je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora, datum narození, e-mailovou adresu, název díla a prohlášení o souhlasu se soutěžními pravidly, příp. se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací o souvisejících akcích organizovaných pořadatelem.

Každému soutěžícímu bude ve virtuální galerii Face2Art vytvořen osobní profil, kde bude uveřejněna jeho fotografie, jméno, věk a několik zajímavých informací. Záleží na Vašem uvážení, jaké informace na profil vložíte. Zaslání fotografie a doplňujících informací je považováno za souhlas s jejich uveřejněním. 

Vzor

Předmět e-mailu: Hudební skladba

Přílohy: soutěžní díla v požadovaném formátu, profilová fotografie

Text:

Jana Nováková, 17. 4. 1999, novakova@email.cz

Název díla: Dubnové počasí

Pocházím z Ostrova nad Ohří. Studuji Matematicko-fyzikální fakultu UK, jsem členkou univerzitního orchestru. Ke komponování potřebuji ticho a čerstvý vzduch. Ráda chodím po horách a fotím krajinu.

Souhlasím s pravidly soutěže a se zasíláním informací o akcích.

Jana Nováková