Hlasuj!

Přihlášení

Registrujte se

Návštěvníci virtuální galerie Face2Art mohou hlasovat pro svá oblíbená díla. Autor díla, které získá nejvíce hlasů v dané umělecké kategorii, získá cenu publika. Cena publika a divácké hlasování jsou nezávislé na hlavní soutěži.

Svůj hlas udělíte dílům kliknutím na hvězdičku nacházející se na stránkách jednotlivých děl, a to pod jejich názvem.

 

1 - definice pojmů

Pořadatel: Hudební mládež ČR, z. s., Kolbenova 804/30, Praha 9, IČ: 41692535
Dílo: příspěvek zaslaný do soutěže a zveřejněný na www.face2art.cz
Soutěžící: autor díla, který zaslal své dílo do soutěže
Patron soutěžní kategorie: respektovaná tvůrčí osobnost, která z deseti nejlepších prací jedné kategorie vybere ta nejzdařilejší
Věková kategorie: soutěžící mohou své dílo přihlásit do dvou věkových kategorií - od 13 do 17 let a od 18 do 23 let (včetně)
Hlasující: přihlášení uživatelé stránek www.face2art.cz, kteří hodnotí díla přihlášená do soutěže

 

2 - soutěžní kategorie

Hlasující mohou hodnotit díla v následujících kategoriích:

 • Hudební skladba
 • Píseň
 • Fotografie
 • Krátký film
 • Báseň
 • Povídka
 • Choreografie

 

3 - průběh hlasování

Soutěž probíhá od 1. dubna do 30. listopadu 2023.

Každá umělecká soutěžní kategorie je nezávislá na ostatních a je hodnocena samostatně.

 

4 - způsob a podmínky hlasování

Hodnotit soutěžní díla ve virtuální galerii Face2Art mohou jen zaregistrovaní uživatelé. Součástí registrace je zadání e-mailové adresy a souhlas s pravidly hlasování. Všechny tyto informace se zadávají přes registrační formulář. 

Potvrzením registrace uděluje hlasující pořadateli souhlas s použitím zadané e-mailové adresy pro komunikaci související s hlasováním v soutěži.

Svůj hlas udělíte dílům označením hvězdičky nacházející se na stránkách jednotlivých děl, a to pod jejich názvem.

Hlasovat je možné pouze jedenkrát týdně. V daném týdnu může hlasující udělit svůj hlas jednomu dílu v každé ze sedmi soutěžních kategorií a v každé ze dvou věkových kategorií (tedy maximálně 14 hlasů za jeden týden). Následující týden lze opět hlasovat.

Jeden autor může v rámci diváckého hlasování zvítězit maximálně ve dvou uměleckých kategoriích. V případě, že by jeden soutěžící získal nejvíce hlasů ve více kategoriích, získá cenu diváků v těch dvou, v nichž dosáhl největšího bodového náskoku od soutěžícího s druhým nejvyšším počtem hlasů.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok.

Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce www.face2art.cz. Pořadatel má právo z vážných důvodů soutěž zrušit například z důvodu vyšší moci, z důvodu odstoupení partnerů od soutěže nebo z důvodů spočívajících na vlastním uvážení. V takovém případě bude zrušení oznámeno na serveru www.face2art.cz.

5 - informace o zpracování osobních údajů

 1. Činnosti, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů: Zajištění hlasování v soutěžním projektu Face2Art - divácké soutěži.
 2. Kdo je správcem osobních údajů: Správcem je Hudební mládež České republiky, z. s. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní e-mailovou adresu info@face2art.cznebo poštou na adresu sídla Hudební mládeže České republiky, z.s. Informace ke zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny na webové adrese face2art.cz nebo Vám budou kdykoli poskytnuty na vyžádání na e-mailové adrese info@face2art.cz.
 3. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů: Za účelem organizace soutěžního projektu Face2Art a zajištění účasti soutěžícího v něm je nutné zpracovávat osobní údaje diváků v rozsahu jméno, příjmení a e-mail hlasujícího. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR (jsou nutné pro splnění smlouvy). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu registrace hlasujícího. Zrušení registrace je možné provést zasláním žádosti o zrušení registrace na e-mail info@face2art.cz.
 4. Subjekty, které mají přístup k osobním údajům: Přístup k osobním údajům hlasujícího má pouze koordinátor soutěžního projektu Face2Art a správce webové stránky. 
 5. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Máte právo kdykoli se obrátit na pořadatele a požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na e-mailu info@face2art.cz,příp. poštou na adrese sídla pořadatele. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.czuoou.cz, tel: +420 234 665 800, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.
 6. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů: Pořadatel nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.
 7. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii: Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

6 - informace a dotazy

Veškeré dotazy týkající se soutěže směřujte na e-mail info@face2art.cz