O projektu

Přihlášení

Registrujte se

Face2Art je soutěžní virtuální galerie pro mladé tvůrce ve věku od 13 do 23 let. Tento projekt Hudební mládeže ČR nese podtitul OBRAŤ SVOU TVÁŘ K UMĚNÍ.

Face2Art dává příležitost začínajícím tvůrcům ukázat své práce před publikem a získat nové umělecké zkušenosti. V neposlední řadě projekt nabízí těmto mladým lidem možnost setkání s jejich vrstevníky podobných zájmů. Součástí projektu jsou také workshopy, setkání s odborníky a patrony uměleckých kategorií.

 

Umělecké kategorie

Projekt Face2Art má těchto 7 uměleckých kategorií: Hudební skladba, Píseň, Fotografie, Film, Báseň, Povídka a Choreografie. Dále je soutěž rozdělena do dvou skupin podle věku tvůrců – od 13 do 17 let a od 18 do 23 let.

Každá kategorie má svého patrona – respektovanou tvůrčí osobnost, která ze soutěžních děl vybere ta nejzdařilejší:
Hudební skladba – Vlastislav Matoušek, Píseň – Hana Robinson, Fotografie – Robert Vano, Film – Olga Sommerová, Báseň – Jiří Žáček, Povídka – Daniela Fischerová, Choreografie – Nataša Novotná.

 

Face2Art 2023

Webové stránky projektu jsou virtuální galerií, kde se prezentují soutěžní práce a zároveň probíhá divácká soutěž. Dvanáctý ročník projektu Face2Art doběhne do cílové rovinky 15. listopadu letošního roku. Slavnostní předání cen autorkám a autorům vítězných prací se uskuteční 9. prosince 2023 v Praze. Oceněné práce budou prezentovány na koncertech, autorských čteních a multimediálních výstavách.

 

Obrať svou tvář k umění!