Archiv ročníku 2015

Přihlášení

Registrujte se

Autorka: Petra Orlová

 

Kdysi dávno - žádný živý tvor si bohužel nepamatuje kdy -  bývala mezi psy a kočkami rovnoprávnost. Ta fungovala mnoho let bez problémů, protože každý plnohodnotný a svéprávný druh věděl, že kočky, které založily spolek zvířat a podílely se na vytvoření veškerých práv, jsou spravedlivé a správné, a ačkoli jsou občas brány za falešné, samostatné a pyšné zvířata, vede se jim báječně. Nikoho nezužoval strach nad tím, co přijde zítra, protože všichni žili pro práva, čest a spravedlnost. Psi se velice rádi zapojovali do řešení různých menších problémů a potřebných úprav a kočky zase rády vymýšlely, jak vylepšit své milé chování, aby dostaly více mléka k večeři, a tak si ho cvičily na psech, aniž by psi o tom věděli. Netrvalo dlouho a zpráva o založení tohoto zvířecího spolku se rozšířila, a to nejen po celém území, kde žily pouze kočky černé a bílé a psi krátkosrstí a dlouhosrstí, ale také do zemí koček tygrovaných a psů naháčů. Společenstvo se začínalo rozrůstat tak efektivně, až byl založen první oficiální název: Zvířecí Unie. Skoro každé zvíře doufalo v zapojení do Unie Zvířat a snažilo se splnit veškeré podmínky, aby mohlo také bojovat za spravedlnost a ochraňovat a ctít každou kočku či psa. Přesto, že si kočky vymýšlely občas hloupá pravidla na členství, málo psů se proti nim vyjádřilo. A tak se tedy mluvilo pouze kočičím jazykem a ve všech mlékárnách se produkovalo pouze plnotučné mléko, o kterém se říkalo, že je chutnější, avšak dražší, takže si ho nemohli všichni dovolit. Samozřejmě, že spousta zemí s jejich názory nesouhlasila, ale to se jednalo spíše o země myší, protože k nim se žádné z jejich práv nevztahovalo. I když by psi a kočky byli určitě ochotni zařídit se myším, protože jejich země vlastnily velké bohatství krav, myši nejevily nejmenší zájem. Mezi myšmi žilo nespočetně mnoho krys, bohužel vědělo se o tom jen málo, protože krysy od myší nebyly k rozeznání. Vypadaly naprosto stejně, avšak úmysly měly odlišné. Kvůli těmto myším-krysám žili v těchto krajích nešťastně, stále jen v rozporech, strachu a válkách, ale své mléko měly skoro zadarmo. Občas se jedné z myšek podařilo utéct do země koček a psů, kteří ji přivítali a poskytli vše, co mohli, ačkoli neměli dost prostředků. Tyto uprchlické myši postupně šířily zprávu o štěstí, radosti a pohodlí, kterou nalezli v zemích psů a koček. Kočky, zcela hloupě vítaly nové a nové myšky a slibovaly jim krásnou budoucnost. Psi naštvaně vrčeli a odmlouvali, protože se ubíralo na jejich majetku, avšak nenadělali nic. Zvířecí Unii nevládli, takže jediné co mohli, bylo otevřeně sdělovat své názory. Zpráva o otevřené náruči koček se rozšířila tak rychle, jako zpráva o Zvířecí Unii. Utlačované myšky pociťovaly naději a doufaly v lepší budoucnost, a tak se začaly shlukovat do menších, poté dokonce i do větších skupinek, a společně utíkat pryč, hlavně co nejdál od zemí plných mléka. Většina z nich se toužila postupně dostat do jedné ze zakladatelských zemí Zvířecí Unie, ale ti skromnější zůstávali i v jiných, velice podobných, ale chudších zemích. Kočky začaly budovat spolky a obydlí pro myši, a pověřily ty nejvěrnější psy, aby myším nosili teplé mléko. Kočky se dokázaly tak krásně postarat! Nejsmutnější na tom však bylo, že se nestarali o své vlastní přátelé, psy, kteří si brali své mléko od pusy, aby neměly myšky hlad. A ještě horší situace nastala, když za ubohými utlačovanými myškami a myšátky utíkaly zlé podlé krysy. Jakmile krysy překračovali hranice zemí bohatých na mléko, ukázali své pravé já. Začali rozhlašovat smrt prolhaným nevěrným kočkám a vězení hloupým psům, konec rovnoprávnosti a zrušení kočičí ústavy. Zprvu se to zdálo být pod kontrolou, jakmile se ale mezi deseti myškami objevilo osm krys, bylo hůř. Psi se začali bouřit proti kočkám a prosazovali rozpad Zvířecí Unii, kočky se začaly navzájem hádat a nevěděly, jak tuto situaci vylepšit, a krysy dále překračovaly hranice a za zády se všem vysmívaly. Nikdo nevěděl co dělat. V celém široširém okolí to vypadalo příšerně. Všichni se hádali, ale navzájem si nikdo nerozuměl, protože okamžitě se přestalo mluvit kočičím jazykem. Každý mluvil, tak, jak mu to jen jazyk dovolil. Je to velice smutné, ale postupně se celý systém zhroutil. Z koček domácích, se staly kočky divoké, které pláchnou okamžitě, co uslyší jakýkoli zvuk, hledí si jen svého a lžou pro misku mléka. Málo sebevědomí psi se bohužel podřídili krysám, které je upevnili na řetězy, a proto celé dny pouze stáli u boudy a štěkali o život. Krysy si všechny podřídily tak skvěle, že nastala krutovláda. Každý se jich bál, kočky před nimi prchaly a psi si k nim nechtěli ani čichnout. Začali ovládat všechny země, které patřily do Zvířecí Unie, protože nikdo nebyl schopen najít východisko a zabránit jejich vniknutí. A co myšky? Žily si dál svůj život, tak jako ve své zemi, protože pro ně se nic nezměnilo.

 

Naučení: Měli bychom jednat dříve, než bude pozdě.