Hlasuj!

Přihlášení

Registrujte se

Diváci hlasující ve virtuální galerii Face2Art se automaticky dostávají do měsíčního losování o věcné ceny.

Výherci budou kontaktováni elektronickou poštou, získají trička z kolekce Face2Art, CD, DVD nebo knihy našich patronů.

 

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

1 - definice pojmů

Pořadatel: Hudební mládež ČR, z. s., Kolbenova 804/30, Praha 9, IČ: 41692535
Dílo: příspěvek zaslaný do soutěže a zveřejněný na www.face2art.cz
Soutěžící: autor díla, který zaslal své dílo do soutěže
Patron soutěžní kategorie: respektovaná tvůrčí osobnost, která z deseti nejlepších prací jedné kategorie vybere ta nejzdařilejší
Věková kategorie: soutěžící mohou své dílo přihlásit do dvou věkových kategorií - od 13 do 17 let a od 18 do 23 let (včetně)
Hlasující: přihlášení uživatelé stránek www.face2art.cz, kteří hodnotí díla přihlášená do soutěže

 

2 - soutěžní kategorie

Hlasující mohou hodnotit díla v následujících kategoriích:

  • Hudební skladba
  • Píseň
  • Fotografie
  • Krátký film
  • Báseň
  • Povídka
  • Choreografie

 

3 - průběh hlasování

Soutěž probíhá od 1. března do 27. listopadu 2016.

Každá soutěžní kategorie je nezávislá na ostatních a je hodnocena samostatně.

Na základě hodnocení hlasujících bude sestavováno průběžné měsíční pořadí a bude oceněn vítěz pro daný měsíc. Vítězem měsíce se stává autor díla, které získá nejvyšší počet hlasů v daném měsíci. Zároveň bude z hlasujících vylosována jedna e-mailová adresa, jejíž majitel obdrží výhru.

 

4 - způsob a podmínky hlasování

Hodnotit soutěžní díla ve virtuální galerii Face2Art mohou jen zaregistrovaní uživatelé. Součástí registrace je zadání e-mailové adresy a souhlas s pravidly hlasování. Všechny tyto informace se zadávají přes registrační formulář. 

Potvrzením registrace uděluje hlasující pořadateli souhlas s použitím zadané e-mailové adresy pro komunikaci související s hlasováním v soutěži.

Svůj hlas udělíte dílům označením hvězdičky nacházející se na stránkách jednotlivých děl, a to pod jejich názvem.

Hlasovat je možné pouze jedenkrát týdně. V daném týdnu může hlasující udělit svůj hlas jednomu dílu v každé ze sedmi soutěžních kategorií a v každé ze dvou věkových kategorií (tedy maximálně 14 hlasů za jeden týden). Následující týden lze opět hlasovat.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok.

Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce www.face2art.cz. Pořadatel má právo z vážných důvodů soutěž zrušit například z důvodu vyšší moci, z důvodu odstoupení partnerů od soutěže nebo z důvodů spočívajících na vlastním uvážení. V takovém případě bude zrušení oznámeno na serveru www.face2art.cz.

Na výhru v soutěži není právní nárok.

 

5 - informace a dotazy

Veškeré dotazy týkající se soutěže směřujte na email info@face2art.cz nebo kontaktujte Evu Matuškovou (manažerku projektu) na telefonním čísle +420 777 010 250.