Báseň - díla

Přihlášení

Registrujte se

Autor: David Duchoň

 

Zpěv první

 

V místa kam temná mračna plynou,

kde sluneční paprsky hynou,

kde spolu vládnou smrt a noc

přišel Orfeus žádat o pomoc

 

Pohas mu v duši života plamen

zrak věčným žalem je zkalen

Očima plnýma smutku a strasti

pohlíží Orfeus do propasti

 

Z nitra skály se skřípot line

jako když čepel o kámen drhne

šest plamenů probleskne ve tmě

tři vlčí hlavy derou se z lůna země

 

Již záře měsíce osvítila

co pekelná propast porodila

Ve světle luny, ve skály stínu

stojí tu pěvec proti psu podsvětnímu

 Orfeus - života pouhý stvol

chladný jak mramor, v duši bol

bez srdce, bez meče, bez brnění

s lyrou svou jde blíže ke stvoření

 

A hlavy vrčí, tlamy slintají

rudýma očima mladíka porcují

v mrtvolném světle špičáky cení

tlapami mocnými ryje v zemi

 

Ale když prsty o struny zavadí,

když je třesoucí ruka pohladí,

když lyra v tóny teskné tříští

duši, jež žalem z útrob křičí

 

Vstává srst černá jako hřích

strach slídí v očích plamenných

Z ran na duši rudá krev neteče

pálí však více, než rány od meče

Tři hrdla vyjí, slechy se krčí

netvor se obrací zpět do bezpečí

Orfeus jako bělostný stín

jde za ním krajem tajemným

 

Již ztratil se běs a míle minou

marně milenec volá svou milou

Krok co krok na cestě pro ni

krvavé slzy chodidla roní

 

Vprostřed nicoty plamínek tančí

křehký jak život, břeh Styxu značí

Kde tisíců neživých lká chór,

echem se nese štkavý sbor

 

Hluchý je převozník k nářkům jejich

sráží je z pramice do vod temných

Plamínek tančí, vosk se tenčí

stíny kolem jsou delší a delší

 

Kostnatý spár surově sevře svíci

jas odhalí co skryto pod kapucí

Oči jsou slepé, jako sníh bělostné

nos ohlodán v tváři malomocné

 


Utichl pláč i spěch, zní kapky hlas

když tříští se o skálu zas a zas

Mrtvolný zrak Orfea vyhledal

Vychrtlý prst mu nastoupit přikázal

 

Pak sfoukl svíci, zahubil plamínek

A ve tmě plul s Orfeem na druhý břeh

 

 

Zpěv druhý

 

V síni honosné, ve sluji ohromné

Sedí pán nad smrtí a jeho dvořané

Očima barvy večerní černi

Měří si Orfea zpod koruny z trní

 

Poklekl před Hádem a jeho paní

tak jako sněženky zjara se klaní

S lyrou svou v náručí píseň zpívá 

hlas něžný v sonátě s tóny splývá

 

A line se chodbami rozlehlých skal,

kde kámen dál verše pošeptal

Skví se na stráni bříza pobledlá

stojí tu sama jako ovdovělá

 

Ve stínu vdovy, v ledové půdě

pohřbeno uvadá lásky mé poupě

Já žil jsem pro ni a srdce mé

jí v náručí leží pohřbené


Bývala smyslem mého bytí

pramen v ní mělo veškeré žití

Jak ona růže vonívaly

ódy na její krásu ptáci pěli

 

Když v náručí mi umírala

modř očí nebesům navrátila

a píseň, co její srdce pělo

naposled okolí uslyšelo

 

Pak vše co živým činilo mé bytí

odešlo dolů s ní do podsvětí

Žádám jen její duši a čas

o který osud okrad nás” 

K smíchu jsou bohům století

jen motýlích křídel mávnutí

Však Hádovo černé srdce

soucitně shlíží na mládence

 

Sejmu z tvé milé plášť smrti

bude tě jako stín sledovati

V podsvětí nesmíš se otočit za její krásou

jinak jí budeš víc prokletím nežli spásou

Naděje dívka je lehkých mravů

do ouška pošeptá tisíce slibů

Když pak ráno kapsa prázdná je

s jiným zas za rohem laškuje

 

Orfeus - horká krev mládí

nic nedbá Hádových varování

Zažehla jiskra v duši plamen

nalezen žár co dávno byl ztracen

 

V myšlenkách vidí oči její

a kroky vzhůru ho nadnášejí

V myšlenkách svírá ji v náručí

a kroky jeho jsou rychlejší 

 

V myšlenkách její vlasy hladí

a rychlost jeho se zdvojnásobí  

V myšlenkách rty její líbá

a z cesty jen polovina zbývá

 

Už vidí nebes blankyt, slunce svit

Tu ozve se zdola tichý vzlyk, jak ostrý břit

Zapomněv na slib, pohlédl na ni

a spatřil, jak krása její v mlhu se mění

Zmizela docela, země se zavřela

před jeho očima podruhé skonala

  

Zpěv třetí

 

Na stráni skví se bříza bledá

v koruně vánek si o smrti šeptá

zlatavým listím nese se tence

Poslední píseň oběšence

 

Vysoko v koruně, na větvi štíhlé

Visí tu Orfeus blízko své milé

Konečný výdech, zádušní sloka

zašeptal jméno, Eurydika

 

Na břehu Styxu, v mlhách podsvětí

dvě duše choulí se v slzavém objetí