Báseň - díla

Přihlášení

Registrujte se

Autor: Marie Tobiášová

Večernice
V příběhu mém podél lesa
Měsíční svit shůry klesá
O hladinu vod se tříští
Včerejší, dnešní i noc příští
A vrací se skrz temný vjezd
Do modře v podobě hvězd

Ptáci noční písně pějí
Ve vánku se stromy chvějí
Sedáváš tu u jezera,
Zítra, dnes a také včera
Čekáš, čekáš, čekáš stál
Tam kde jiný by se bál

Vítr ostrý jako břitva
Měsíce s tmou vládne bitva
Tobě však připadaj směšní
Včera, zítra i v noc dnešní
Ty jen čekáš v chladném vánku
Snad od anděla na pozvánku

Ptám se dívko, proč tu sedíš
Proč na hvězdy smutně hledíš
Proč tu jsi, však nejsi zdejší
Zítra, dnes i noc včerejší
Proč tu dívko sedáváš
Proč pozor si nedáváš

Ptám se dívko, ptám se vás
Odpověz, pokud máš hlas
Všude každý tě uvítá


Včera, dnes a také zítra
Proč se plížíš na jezero
Pokaždé jen když je šero

Proč ráno vždy odcházíš
Proč v myšlenkách mě provázíš
Proč neděsí tě temný les
Včera, zítra, také dnes
Nečekej tu na rytíře
Tma tě lapí do své mříže

Tma chce lapit tě v své síti
Prchej, pokud chceš dál žíti
V modři zdusit chtěj tvůj jas
Včera, dneska, zítra zas
Na křehkém těle bílý šat
Tvoji krásu nechá znát

Sedíš tam tak nehnutě
Neutop se v temnotě
Kéž bych byla smělejší
Včera, dnes, v noc zítřejší
Světlo tvé je potravou
Pro černotu modravou

Klidně oblohou se plaví
Z moře tmy mě šťastně zdraví
Není nutná má pomoc
Včera, zítra, v dnešní noc
Temnota 'ni věčné časy
Večernici neuhasí

---

Astronaut


Do vesmíru hvězdám vstříc
Jaké to je můžu říct
Létat kolem, nemít váhu
Zraky píti mléčnou dráhu

Temné sklo mi kryje líc
Boty šlapou na Měsíc
Domů dálka převeliká
Malý však krok pro člověka

Všude kolem prázdno leží
Pro mě ale čas stál běží
Z dáli září hvězdný třpyt
Kéž bych k nim blíž mohl být

Záhadné jsou, smutné přeci
Na zemi jsme jako v kleci
Ač na dosah mám hvězdné nebe
Myslet mohu jen na tebe

---

Země

Matko stará jak čas sám

Po věky‘s nám panovala

Život jsi nám darovala

Účel tvůj nám není znám

Proč jsme vlastně tady?

Kdo si s tím ví rady?

 

Krev tvoji my požíváme

Je naší krví vlastní

Dík tobě jsme šťastní

Díky tobě přežíváme

Tvé tělo dává obživu

Dík tobě jsme naživu

 

Díky tobě známe lásku

Díky tobě známe strach

A i když změním se v prach

I když na líci mám vrásku

Vděčná budu na věčnosti 

 Za prožité maličkosti

 

Lidé ale znají pýchu

Podkosí si vlastní nohy

Jed vypustí do oblohy

Je to skoro k smíchu

Jsme však rádi, že tě máme

Slibuji, dluh vyrovnáme

 

Slibuji, přichází změny

Nastolíme lepší řád

Už nepálit, pouze hřát

Tvé činy budou odměněny

Udržíme v pořádku

Tvoji rajskou zahrádku

 

Jednou skončí všechny války

Pohasnou ty zrádné moci

Tak zahal se do pláště noci

Píseň lásky hraje z dálky

Utichnou i zkázné stroje

Tak dobrou noc, matko moje


---